Wiadomości ze świata

Jeszcze kilkanaście lat temu źródłem treści krajowych i lokalnych była prasa i telewizja. Dzisiaj funkcjonują one też. Dodatkowym źródłem wiedzy o świecie jest z pewnością Internet. Nie brakuje w nim portali, których podstawowym misją jest podawanie i uaktualnianie wiadomości. Wiadomości te mogą posiadać bardzo różny charakter. Mogą mieć zasięg ogólny – odnosić się do sytuacji na świecie i w kraju. Mogą także posiadać wydźwięk bardzo lokalny i uwzględniać wyłącznie wydarzenia właściwe dla danego województwa czy powiatu.

Informacje powiatowe i wojewódzkie rzadko kiedy pojawiają się w stronach ogólnokrajowych. Ichniejszym problematyka zwykle zajmują się portale o mniejszym zasięgu. Wtedy wiadomości dnia dla Warszawy będą całkowicie inne niż wiadomości dnia dla Poznania. Portale takie maja tez często węższe grono użytkowników. Sytuacja regionu interesują się w większości wypadków osoby z nim związane. Niewiele prawdopodobne jest, ażeby mieszkaniec Śląska czy Gdańska szukał wiadomości Warszawa. To na pewno może się zdarzyć, niemniej jednak bardziej prawdopodobne jest to, że mieszkaniec danego regionu będzie się interesował wiadomościami regionalnymi i ogólnokrajowymi. Nie wszyscy zasięgają informacji o świecie i państwie za pośrednictwem Internetu. Wciąż sporo osób kategorycznie pragnie relacje telewizyjne czy bezpośredni kontakt z drukowaną wersja dzienniki czy tygodnika. Tak czy owak i prasa, i telewizja, i Internet są dobrymi źródłami wiedzy o sytuacji na świecie i w Polsce. Dzięki nim można śledzić wydarzenia polityczne, kulturalne i wiele innych.

Więcej: wiadomości.

Dodaj komentarz