Certyfikat energetyczny dla lotniska

Coraz popularniejsze świadectwa energetyczne Żory to specyficznego rodzaju dokument, w którym w jasny i wyraźny metodę zostało określone zapotrzebowanie obiektu użytkowego na energię grzewczą. Dokument ten uwzględnia wyliczenia niezbędne do zaspokojenia mniej albo bardziej typowych potrzeb związanych z użytkowaniem danego rodzaju budynku. Do potrzeb tych wliczane jest naturalnie ogrzewanie centralne, przygotowanie ciepłej wody użytkowej w …

Read More