Ekologia a ochrona środowiska

Na ten czas chyba prawie każdy, co najmniej od czasu do czasu, słyszy o tym w jakim stanie jest środowisko naturalne, w którym egzystujemy. Nieustający rozwój przemysłu sprawia, że tak czy inaczej środowisko naturalne ulega niszczeniu i podlega ciągłym zmianom.

Nic więc dziwnego, że bardzo dużego znaczenia w ostatnich latach nabrała ekologia, czyli ogół starań, które mają na celu poprawienie sytuacji środowiska naturalnego, w którym egzystujemy. To bardzo istotne nie tylko dla nas, niemniej jednak i dla przyszłych pokoleń.
Dlatego także dużą uwagę przykłada się ku temu, by wraz z rozwojem przemysłu i technologie dbać o to, by środowisko naturalne nie cierpiało na tym. Dlatego tak duży nacisk kładzie się na ekologiczne rozwiązania, które na przykład zmniejszają emisję szkodliwych substancji do powierza atmosferycznego. Zwraca się też uwagę na zmniejszenie zanieczyszczenia wód i gleb. Starania ku temu zwykle podejmowane są bardzo szeroko i dna ogromną skalę. Dlatego też tak bardzo ważną jakiś czas temu stała się także energia odnawialna, czyli taka, której źródłem nie są paliwa płynne czy węgiel, ale na przykład słońce czy wiatr. Wiele mówi się także o energii czerpanej z wnętrza ziemi. Energia ta posiada tę zaletę, że jej źródła nie posiadają szans się wyczerpać. Bo czy kiedykolwiek wiatr przestanie wiać albo słońce świecić? Chyba jedynie wówczas, gdy przyjdzie biblijny koniec świata. Póki co te źródła energii są niewyczerpalne. A co najważniejsze pozyskiwanie energii w ten sposób sprzyja otoczeniu naturalnemu, bo nie wiąże się z emisją żadnych dymów i pyłów.

Zobacz również: ekologiczne rozwiązania.

Dodaj komentarz