Badania w branży budowlanej

Większość ludzi niezwiązanych z branżą budowlaną zwyczajnie nie wie, czym zajmuje się laboratorium materiałów budowlanych. To miejsce wyposażone jest w główną normową aparaturę, najnowocześniejsze urządzenia oraz dodatkowo sprzęt kontrolno-pomiarowy. Pozwalają one m.in. badanie materiałów, surowców i wyrobów budowlanych pod katem ich zgodności z zaleceniami następujących standardów: PN- czyli polskie normy oraz dodatkowo PN-EN-normy europejskie o statusie krajowym, polskim.

Badania złóż geologicznych z powodzeniem można przeprowadzić w laboratorium materiałów budowlanych. Dzięki najnowocześniejszemu sprzętowi dokonuje się tu analizy nie tylko cech mechanicznych, w jaki sposób także fizycznych i chemicznych takich materiałów w jaki sposób m.in..: kruszywa, materiały kamienne, mineralne spoiwa budowlane (w tym cement ), spoiwa gipsowe i wapno budowlane. Polecam zaznaczyć, że można przeprowadzić także badanie również surowców i wyrobów ceramicznych oraz tworzyw cementowych, które rozumie się jako beton prosty, ogniotrwały i beton komórkowy (zobacz badania: badanie wodoszczelności betonu).

Dlaczego badania w budownictwie są tak istotne? Niezwykłej precyzji analiz wymaga nadzór budowlany. Zajmuje się on nie tylko nadzorowaniem procesów budowlanych, w jaki sposób też ichniejszym kontrolą (zobacz: obsługa budowy). Do głównych obowiązków tego organu należy również nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego , a ponadto wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych przez prawo budowlane. Do najpowszechniejszej sprawdzeniu powinno się sprawdzanie zgodności zagospodarowania terenu z istniejącymi planami budowlanymi.

Więcej: laboratorium materiałów budowlanych.